Evenementen op Vrije Gereformeerde kerk

Voorgaan in speciale dienst. Als ambassadeur van Stichting de Ondergrondse Kerk. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.