Wat ik doe

Preach, Prayer & Passion

“Ga op weg en verkondig: het Koninkrijk van de hemel is nabij.”

Het evangelie is Gods antwoord aan de mensen van alle tijden. Hij is de God die recht verschaft en Zijn Koninkrijk wil laten doorbreken.

Als werker in Zijn wijngaard wil ik dit evangelie bekend maken op een eigentijdse en duidelijke manier. Niet spreken tot het verstand en als een theorie, maar het woord van God zo laten spreken dat het hart geraakt wordt. En dat je gaat ervaren/zien dat Gods Koninkrijk binnen je bereik is.

Lange tijd heb ik dit gedaan door als predikant verbonden te zijn aan één kerk. De kerk van Jezus Christus is niet gebonden aan één plaats. Daarnaast vraagt de tijd waarin wij leven om nieuwe aandacht voor het gebalanceerd onderwijs over het Koninkrijk van God en Bijbelse waarheden. De principes van God terugbrengen tot de kern van ons geloof: Jezus Christus en die gekruisigd.

Het mission statement van Preach, Prayer en Passion is: het spreken van de Bijbelse waarheden, de opdracht van Jezus in praktijk brengen door te spreken over het Koninkrijk van God en te bidden in de kracht van de Heilige Geest. Dit alles vanuit mijn persoonlijke passie voor Jezus.

Met de gaven die God mij heeft gegeven wil ik gelovigen en kerken laten ervaren wat het is om Jezus te volgen en hen ondersteunen en toerusten in het goede nieuws van Zijn koninkrijk.

Hieronder vindt u een opsomming van mijn huidige werkgebieden en verantwoordelijkheden:

 • Voorgaan in zondagse diensten
 • Ambassadeur voor Stichting de Ondergrondse kerk
 • Spreker voor de Noordermannen
 • Regioleider New Wine
 • Docent Bethel gemeente Drachten
 • Pastorale ondersteuning Baptistengemeente de Thuishaven te Kollumerzwaag
 • Spreker bij SLT
 • Verzorgen van trainingen en cursussen (pastoraat en gebed)
 • Bijbelstudie avonden
 • Medewerker Evangelische Omroep (Radio 5: Pastorale rubriek; ik zou wel eens willen weten)
 • Predikant (ad interim of parttime), consulent / adviseur voor kerken
 • Persoonlijke pastorale of coaching gesprekken
 • Huwelijksvoorbereiding
 • Huwelijksdiensten
 • Rouw en stervensbegeleiding
 • Verzorgen van rouwdiensten